centraal museum utrecht


Maak een lekker lichtpuntje bij de tentoonstelling Lekker Licht in centraal museum Utrecht.

Met de tentoonsltellng 'lekker licht' moest de aandacht van een jongere doelgroep getrokken worden. Naast filmende bezoekers werd ook infuencer Ivania uit Utrecht gevraagd een filmpje te maken.

mail ons voor een afspraak